Maatschappelijk verantwoord waterschap

Ons standpunt

Het waterschap moet het percentage opwekken eigen energie in deze bestuursperiode vergroten met 50%. Bij aanbestedingen boven de € 250.000 moet in het contract worden opgenomen dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (onder andere mensen met een beperking en langdurig werklozen die graag willen werken). Ook het Waterschap Scheldestromen neemt op basis van de Participatiewet haar verantwoordelijkheid voor het in dienst nemen van Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten over Maatschappelijk verantwoord waterschap

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

27 december 2016

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de

lees verder »