Leegstand aanpakken

De leegstand is zowel in de steden als in de dorpen van Zeeland een toenemend probleem. Lege panden in de Zeeuwse steden en dorpen moeten worden benut. Dat moet eerst gebeuren voor dat er nieuwe woonlocaties of bedrijventerreinen worden ontwikkeld. De PvdA is voor de inzet van nieuwe instrumenten, zoals herverkaveling van panden, een provinciale leegstandmakelaar en een ‘Leenfonds Leegstand’.

Nieuwsberichten over Leegstand aanpakken

Rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’

door Anton van Haperen op 30 september 2016

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het Rekenkamerrapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ een goed rapport. Het bevat een heldere analyse van een problematiek waarvan velen zich tot voor kort niet bewust waren en die soms zelfs werd ontkent. Wij onderschrijven dan ook het Statenvoorstel met de opdracht aan Gedeputeerde Staten om een en

lees verder »

Politiek café ontwikkeling Scheldeterrein

25 mei 2016

Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert de PvdA Vlissingen een politiek café over de ontwikkeling van het Scheldeterrein. Het politiek café duurt van 10:30 tot 12:30 uur en vindt plaats in het Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein 1 in Vlissingen. Er zullen een drietal korte inleidingen worden gegeven: Bouwhistoricus Ronald den Broeder geeft de historie van

lees verder »

Provinciale Impuls Wonen staat open voor inwoners Zeeland

18 maart 2016

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) geeft de mogelijkheid aan de inwoners van Zeeland om subsidie te krijgen voor sloop of aanpassing van hun woning. De PvdA steunt het uitgangspunt van deze regeling. We zijn tevreden dat ondernemers, dorpsraden en particulieren worden geprikkeld om te investeren in onder andere duurzaamheid. Zo leidde drie miljoen euro aan

lees verder »

Krimp

10 maart 2015

De PvdA trekt al jaren aan de bel wanneer het gaat over de demografische transitie in Zeeland: krimp. Daarbij schakelde de PvdA Zeeland in 2009 Eberhard van der Laan in, de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken & Integratie. Krimp werd in Den Haag op de kaart gezet en er kwamen financiële middelen vrij om de

lees verder »

Verslag Zelandusdebat over krimp

10 februari 2015

Op maandagavond 9 februari 2015 vond in Porgy & Bess in Terneuzen het elfde Zelandusdebat plaats. In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. Ruim 50 mensen namen deel aan het debat dat werd ingeleid door Dick

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

7 februari 2015

In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy

lees verder »

Zelandusdebat over stedelijke aantrekkingskracht

15 januari 2015

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Debat over stedelijke aantrekkingskracht Op donderdag 29

lees verder »