Kunst, sport & cultuur

De PvdA wil dat voorzieningen voor kunst, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de vier grote steden moet worden gewerkt aan een goede afstemming van bovenregionale sportvoorzieningen, musea en theaters in de provincie.

Nieuwsberichten over Kunst, sport & cultuur

Vragen over regio-arrangementen cultuur

door Ralph van Hertum op 3 mei 2017

Wanneer sprake is van culturele activiteiten die voor een hele regio van belang zijn investeren gemeente(n) en provincie daar gezamenlijk in via de zogenaamde regionale cultuurarrangementen. De Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid hebben hierover onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld: 1. Welke

lees verder »

Uitvoeringsbeleid Cultuurnota

door Ralph van Hertum op 19 februari 2017

De Cultuurnota heeft in het afgelopen jaar veel discussie los gemaakt. Dat begon vorig jaar met zeven insprekers die hun wensen aangeven. Wij als politieke partijen hebben ook onze wensen aangegeven. Zo wees meneer Van der Berge (SGP) op het belang van de Zeeuwse molens en kwam mevrouw Boerjan (VVD) op voor de boerderijenstichting. Dezelfde

lees verder »

Garantstelling Planbureau & Bibliotheek van Zeeland

door Bayram Erbisim op 8 juli 2016

Als PvdA staan wij positief tegenover de garantstelling voor de ZB Planbureau & Bibliotheek van Zeeland en steunen daarom het voorstel. We zijn blij met de uitgebreide feitenrelaas wat later is toegezonden en toegevoegd aan het Statenvoorstel. Het feitenrelaas geeft zonder meer aan hoe ingewikkeld en delicaat deze kwestie is. Wij begrijpen ook als PvdA

lees verder »

PvdA positief over Eneco Start in Goes

door Ralph van Hertum op 22 juni 2016

De PvdA-Statenfractie heeft vrijdag een compliment gegeven aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA). De PvdA kijkt met een tevreden gevoel terug op de start van de Eneco Tour in het Zeeuwse Goes. De wielrenners reden over een kort parcours in de binnenstad van Goes en zagen de Nederlander Jos van Emden de snelste tijd noteren.

lees verder »

De Cultuurnota

door Ralph van Hertum op 3 juni 2016

De PvdA staat hier met gemengde gevoelens over de cultuurnota. Enerzijds zien we positieve punten in de Cultuurnota en herkennen wij de sociaaldemocratische waarden terug in deze Cultuurnota. Anderzijds is ons verkiezingsprogramma voor deze Statenperiode duidelijk: wij willen niet dat op cultuur wordt bezuinigd. Deze worsteling zal terug te vinden zijn in ons verhaal. De

lees verder »

PvdA wil MPZ laatste kans geven

door Ralph van Hertum op 2 juni 2016

De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland kan zich niet vinden in de bezuiniging op het MuziekPodium Zeeland (MPZ). Komende vrijdag wordt in de Statenvergadering de cultuurnota besproken en de PvdA kan niet leven met de € 300.000 bezuiniging op cultuur. Statenlid Ralph van Hertum geeft aan dat cultuur hoog in het vaandel staat

lees verder »

Commissievergadering over de Cultuurnota

door Ralph van Hertum op 20 mei 2016

De Cultuurnota is een belangrijk document voor de PvdA. Achter deze vellen papier gaat een lange weg schuil waarin wij als Provinciale Staten eerst kaders hebben gesteld voor deze Cultuurnota. Achter dit document gaan wensen en mensen schuil. Wij willen ons vooral richten op de mensen. Wat betekent dit voorstel voor de inwoners van Zeeland?

lees verder »

Sport verbroederd

door Ralph van Hertum op 16 april 2016

Zaterdag 16 april 2016 was de PvdA te gast bij de start van de ZLM Roompot Tour in Goes. De wielerwedstrijd voor jongeren onder de 23 jaar bracht veel mensen op de been. De mensen in de binnenstad zagen onder anderen Ierse, Canadese en Spaanse renners voorbijkomen. De provincie Zeeland draagt een klein bedrag bij

lees verder »

Cultuurdebat TY Zeeuws kamerorkest

door Ben de Reu op 11 april 2016

Op vrijdag 13 mei is er een inhoudelijk programma voorafgaand aan het Jubileumconcert van TY Zeeuws kamerorkest. Het gaat om twee intensieve inhoudelijk debatten over cultuur in Zeeland, georganiseerd in samenwerking met VVD Zeeland. Het eerste debat is over de rol van de overheid bij muziekeducatie. Na een korte introductie over het onderwerp door Loes

lees verder »

Bezoek aan kerkje Ellewoutsdijk

door Ralph van Hertum op 20 maart 2016

Provinciale cultuursubsidies worden goed besteed, zeker in Ellewoutsdijk. Deze week bezocht de PvdA-Statenfractie de kerk van het dorp aan de Westerschelde. In de plaats in de Zak van Zuid-Beveland worden schilderijen en andere kunstwerken tentoongesteld. De PvdA is tevreden dat de provincie geld vrijmaakt voor kleine lokale initiatieven die door vrijwilligers worden aangestuurd. Een klein

lees verder »