Innoveren en kennis exporteren

Ons standpunt

Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van dijklichamen moet in deze bestuursperiode met betrokken partijen en instanties worden onderzocht. Dat geldt ook voor functiecombinaties met waterberging: wonen en werken bij en op het water, natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw en -visserij. Wereldwijd dreigen watertekorten die gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de voedsel-voorziening, de economische ontwikkeling en daarnaast ook nog (militaire) conflicten kunnen veroorzaken. Bovendien ontwikkelt de woestijn zich in Zuid-Europa. Ons Zeeuwse waterschap stelt ook internationaal zijn kennis ter beschikking.

Nieuwsberichten over Innoveren en kennis exporteren

Lilianne Ploumen bij de Delta Academy

9 maart 2015

Minister Lilianne Ploumen kreeg uitleg over projecten die de studenten uitvoeren. Het eerste project dat werd besproken is dat in Vietnam. Zeespiegelstijging is een regelrechte bedreiging voor de verbouw van rijst. Daarnaast zijn er veel rijstboeren die overstappen op de kweek van ‘tiger shirmps’. Dit tast het ecologisch systeem aan. Het Mekong Delta Plan (MDP)

lees verder »

Minister Lilianne Ploumen in gesprek met Delta Academy studenten

26 februari 2015

Op maandagavond 9 maart 2015, van 20.00 uur tot 22.00 uur, brengt minister Lilianne Ploumen een bezoek aan HZ Delta Academy. De minister wil graag in gesprek met studenten van de HZ Delta Academy over hun ervaring met projecten, stage of studie in ontwikkelingslanden. Kom ook! Je bent van harte uitgenodigd dit bezoek bij te

lees verder »