Goede en bereikbare zorg

Voor de PvdA zijn in het dunbevolkte Zeeland kwaliteit en nabijheid voorwaarden voor een goede zorg. De zorg verandert en om daarbij een goede kwaliteit te behouden is intensieve samenwerking van alle partijen in de zorgketen vereist. Op initiatief van de PvdA is een verkenner aangesteld om de knelpunten en kansen bij de samenwerking in de zorg op een rij te zetten. De PvdA gaat met zijn aanbevelingen aan de slag.

Nieuwsberichten over Goede en bereikbare zorg

Krimp

10 maart 2015

De PvdA trekt al jaren aan de bel wanneer het gaat over de demografische transitie in Zeeland: krimp. Daarbij schakelde de PvdA Zeeland in 2009 Eberhard van der Laan in, de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken & Integratie. Krimp werd in Den Haag op de kaart gezet en er kwamen financiële middelen vrij om de

lees verder »

Knelpuntennotitie Openbaar Vervoer Zeeland

door op 27 februari 2015

De PvdA had via een motie om een notitie over de problemen in het Zeeuwse openbaar vervoer gevraagd. De Knelpuntennotitie Openbaar Vervoer Zeeland laat heel wat knelpunten zien die genoemd zijn op de informatieavonden. Ook uit vele schriftelijke reactie blijkt dat er veel ontevredenheid is over de wijze waarop het openbaar vervoer per 1 maart

lees verder »

PvdA en SP willen hoorzitting over de Zeeuwse zorg

door op 12 februari 2015

De PvdA en SP willen een hoorzitting over de Zeeuwse zorg. Op 29 januari 2015 is aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten het rapport ‘Grenzen slechten’ door de zorgverkenner aangeboden. De conclusie van het rapport is dat de staat van de Zeeuwse zorg zorgelijk is en dat Zeeland zelf haar zorg zal moeten organiseren. Naar

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

7 februari 2015

In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy

lees verder »

Zelandusdebat over stedelijke aantrekkingskracht

15 januari 2015

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Debat over stedelijke aantrekkingskracht Op donderdag 29

lees verder »