Energie die werkt

De PvdA kiest voor duurzame energie die werkgelegenheid oplevert. Nieuwe windmolenparken geven nieuw werk. De PvdA verkiest werkgelegenheid boven een hoge dividenduitkering bij Delta N.V. De PvdA is ronduit voor een getijcentrale.

Nieuwsberichten over Energie die werkt

Verkoop Netwerkgroep DNWG

door Anita Pijpelink op 9 juni 2017

Bij de voorgenomen verkoop van DNWG, onderdeel van PZEM N.V., mogen we vandaag als Provinciale Staten wensen en bedenkingen uitspreken. Dat klinkt een beetje als ‘Zegt u het maar’ of ‘Wat wilt u dat we doen?’ Nou, was dat maar zo. Was het maar zo dat we vandaag ons wensenlijstje konden voorleggen, want dat wensenlijstje

lees verder »

Dag van de Arbeid

door op 1 mei 2017

Beste partijgenoten, We zullen aan de slag moeten om te laten zien dat onze partij voor de werknemers staat: voor eerlijk, veilig en fatsoenlijk werk. We staan voor ZZP-ers die hier zelf voor gekozen hebben en nog meer voor diegene die gedwongen zijn om in een ZZP-constructie te werken. Als ik de afgelopen jaren de

lees verder »

Begroting 2017, Najaarsnota 2016 en Investeringsagenda

door Anita Pijpelink op 18 november 2016

Afgelopen woensdag ontving de debatclub van de school waar ik werkzaam ben de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, om met onze leerlingen in gesprek te gaan over allerlei thema’s. Op een bepaald moment vroeg hij wie van hen van plan was om na de middelbare school een studie buiten Zeeland te gaan

lees verder »

Statenvoorstel Economische Agenda

door Anita Pijpelink op 4 november 2016

Er ligt een helder gestructureerde economische agenda. We lezen  dat het college de adviezen van de Commissie Balkenende, adviezen ter versterking van de Zeeuwse economische structuur, terug wil laten komen in de economische agenda. Wij zien dat ook op veel punten terug, maar naar ons idee niet op alle adviezen even nadrukkelijk als dat de Commissie

lees verder »

Commissie structuurversterking en werkgelegenheid

door Anita Pijpelink op 15 juli 2016

Gisteravond was op TV een uitzending te zien van DWDD-University. Dat heeft iedereen in deze zaal vast gemist, want allemaal druk bezig met vandaag. En ik moet u ook bekennen, ik heb ook maar deel gezien, namelijk de duur van tussen alle voorbereidingen door een kopje thee leegdrinken. Het college ging over taalfouten en Paulien

lees verder »

Statenvoorstel Splitsing Delta N.V.

door Anita Pijpelink op 8 juli 2016

Het splitsingsplan Delta N.V. waarover wij als vertegenwoordigers van de Zeeuwen zo meteen een oordeel over vellen gaat over meer dan alleen het juridisch-technische proces van de splitsing. Als het daar alleen over zou gaan dan was het een hamerstuk geweest. Met zoveel juristen en adviseurs die over dit plan hun licht hebben laten schijnen

lees verder »

Werkgevers willen daadkracht van provincie

door Ralph van Hertum op 1 juli 2016

Vrijdag 1 juli 2016 hebben Statenleden gesproken met vertegenwoordigers van de werkgevers in Zeeland. Bij de PvdA blijft vooral de roep om samenwerking en daadkracht bij. Werkgevers geven aan dat de provincie de regie op zich moet nemen. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Balkenende vond een discussie plaats over de Zeeuwse economie.

lees verder »

380kV-hoogspanningsleiding

door Anton van Haperen op 3 juni 2016

De 380 kV-hoogspanningsleiding van Borsele naar West-Brabant is een ingewikkeld dossier. Niet alleen omdat het technisch ingewikkeld is, maar vooral ook omdat er een aantal politiek lastige dilemma’s in zitten. Een goede energievoorziening is een absolute basisvoorwaarde voor onze samenleving. We kunnen dus niet zonder een goed netwerk van hoogspanningsleidingen en TenneT heeft de wettelijke

lees verder »

Informatieavond kerncentrales Doel en Borssele

12 februari 2016

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen: scheuren in het reactorvat, explosies, lekkages, sabotage en veel vaker dan gemiddeld een noodstop. De kerncentrales zijn oud en zouden eigenlijk al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025.

lees verder »

Herstructurering Delta N.V.

5 februari 2016

Voor ligt het toetsingskader herstructurering Delta NV. Delta, dat in 1991 is ontstaan uit een fusie tussen de watermaatschappij Zuidwest Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij, in de volksmond, de PZEM. Bijna een eeuw lang, de PZEM is in 1919 opgericht, onttrekken vele Zeeuwen hun water, gas en licht aan dit oer-Zeeuws bedrijf. De dekking

lees verder »