Deltawateren

De afsluiting van de zeegaten hebben de Zeeuwse wateren in problemen gebracht. Zij moeten weer gezond gemaakt worden. Er ontstaan dan nieuwe kansen voor natuur, recreatie en visserij. Een ‘Fonds Deltawateren’ moet helpen die kansen te verzilveren.

Nieuwsberichten over Deltawateren

Minister Lilianne Ploumen in gesprek met Delta Academy studenten

26 februari 2015

Op maandagavond 9 maart 2015, van 20.00 uur tot 22.00 uur, brengt minister Lilianne Ploumen een bezoek aan HZ Delta Academy. De minister wil graag in gesprek met studenten van de HZ Delta Academy over hun ervaring met projecten, stage of studie in ontwikkelingslanden. Kom ook! Je bent van harte uitgenodigd dit bezoek bij te

lees verder »

Statenvragen over vogelbroedterrein Oostbevelanderpolder

door op 12 januari 2015

In de loop van 2014 is een broedgebied voor kustvogels in de Oostbevelandpolder op verzoek van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (KMWP) opgehoogd met overtollige grond door het Projectbureau Zeeweringen (zie onder andere dorpskrant Wilhelminadorp ‘De Brug’, december 2014). Het gaat hier om een laaggelegen perceel langs een kreekrestant dat al sinds 2005 door vrijwilligers

lees verder »

Bestedingenplan Natuur & Vitaal Platteland 2015

door op 12 december 2014

Afgelopen maandag bespraken we met een aantal Statenleden, ambtenaren en deskundigen het onlangs verschenen boek ‘Zee + Land, de kracht van kustregio’s’. In die discussie werd nog weer eens een keer bevestigd, wat we eigenlijk allemaal wel weten: de ruimtelijke kwaliteit van ons landschap en van onze kust is van essentiële betekenis voor onze Zeeuwse

lees verder »