Delta N.V.

De provincie Zeeland is grootaandeelhouder van Delta N.V.

Ons standpunt

PvdA-visie op Delta N.V.

Nieuwsberichten over Delta N.V.

Verkoop Netwerkgroep DNWG

door Anita Pijpelink op 9 juni 2017

Bij de voorgenomen verkoop van DNWG, onderdeel van PZEM N.V., mogen we vandaag als Provinciale Staten wensen en bedenkingen uitspreken. Dat klinkt een beetje als ‘Zegt u het maar’ of ‘Wat wilt u dat we doen?’ Nou, was dat maar zo. Was het maar zo dat we vandaag ons wensenlijstje konden voorleggen, want dat wensenlijstje

lees verder »

Statenvoorstel verkoop Delta Retail

door Anita Pijpelink op 10 februari 2017

De deadline voor de splitsing van het bedrijf Delta nadert met rasse schreden en vandaag mag Provinciale Staten haar wensen en bedenkingen uitspreken over de voorgenomen verkoop van Delta Retail aan het Zweedse EQT. Wensen en bedenkingen bij deze voorgenomen verkoop dan vraag je wat, want natuurlijk zijn er wensen te over, zeker ook bij

lees verder »

Algemeen overleg Tweede Kamer over structuurversterking Zeeland

door Albert de Vries op 12 oktober 2016

Luctor et Emergo. Dat is de wapenspreuk van Zeeland. Ik worstel en kom boven. Dat de ingetogen Zeeuwen nu toch om een reddingsboei uit Den Haag vragen zegt veel over de ernst van de problematiek. Er verdwenen de laatste jaren grote aantallen banen in de industrie, in de zorg en bij de overheid. Het faillissement van

lees verder »

Statenvoorstel Splitsing Delta N.V.

door Anita Pijpelink op 8 juli 2016

Het splitsingsplan Delta N.V. waarover wij als vertegenwoordigers van de Zeeuwen zo meteen een oordeel over vellen gaat over meer dan alleen het juridisch-technische proces van de splitsing. Als het daar alleen over zou gaan dan was het een hamerstuk geweest. Met zoveel juristen en adviseurs die over dit plan hun licht hebben laten schijnen

lees verder »

Informatieavond kerncentrales Doel en Borssele

12 februari 2016

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen: scheuren in het reactorvat, explosies, lekkages, sabotage en veel vaker dan gemiddeld een noodstop. De kerncentrales zijn oud en zouden eigenlijk al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025.

lees verder »

Herstructurering Delta N.V.

5 februari 2016

Voor ligt het toetsingskader herstructurering Delta NV. Delta, dat in 1991 is ontstaan uit een fusie tussen de watermaatschappij Zuidwest Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij, in de volksmond, de PZEM. Bijna een eeuw lang, de PZEM is in 1919 opgericht, onttrekken vele Zeeuwen hun water, gas en licht aan dit oer-Zeeuws bedrijf. De dekking

lees verder »

Behoud Zeeuwse werkgelegenheid bij Delta

door Ralph van Hertum op 26 mei 2015

De PvdA-fractie verlangt dat Gedeputeerde Staten zich inspannen om de werkgelegenheid bij Delta N.V. zoveel mogelijk op peil te houden. Fractievoorzitter Annebeth Evertz verwoordde namens de PvdA dat behoud van de werkgelegenheid het belangrijkste punt is voor de provincie Zeeland. Delta N.V. staat op het programma van de Statenvergadering vanwege de aandeelhoudersstrategie. Zowel de provincie

lees verder »

Ontmantelingskosten kerncentrale Borssele?

door op 27 januari 2015

WISE (World Information Service on Energy) Nederland heeft begin dit jaar aan Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) vragen gesteld over de kosten die verbonden zullen zijn aan de ontmanteling van de kerncentrale Borssele. De beantwoording door EPZ is niet bepaald helder. De Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele (BOKB) moet er voor zorgen dat de zogenaamde amoveringskosten

lees verder »

Opstart verkoopproces Indaver

door op 31 oktober 2014

In de aandeelhoudersstrategie van het energiebedrijf Delta N.V., die in december 2012 door Provinciale Staten werd aangenomen, staat geschreven dat de activiteiten van dochter Indaver niet worden gezien als publieke taken. Als de mogelijkheid zich aandient dan wordt aan de directie de ruimte gelaten om Indaver tegen een aantrekkelijke waarde te verkopen. De directie heeft

lees verder »

Maak van het hoofdpijndossier Delta een win-win scenario

29 september 2014

Zelden deden interviews zoveel Zeeuws stof opwaaien als het gesprek met Delta-directeur Kamerbeek waar de PZC en het Financieel Dagblad onlangs mee uitpakten. De boodschap: Delta gaat zelfstandig verder en verkoopt de afvaltak. Delta sprak volgens de aandeelhouders (de provincie en de Zeeuwse gemeenten) voor haar beurt. Een hoorzitting later trok president-commissaris Van Doorn zijn

lees verder »