De vervuiler en schadeveroorzaker betaalt

Ons standpunt

Het lozen van vervuild water is verboden. De vervuiler (ongeacht uit welke categorie) moet altijd betalen voor de kosten die het waterschap moet maken voor de reiniging. Ook moet de vervuiler bij blijvende schade aan natuur en milieu geld storten in een herstelfonds. Wie schade aanricht aan wegen, dijken, paalhoofden, enz. draait op voor de herstelkosten.

Nieuwsberichten over De vervuiler en schadeveroorzaker betaalt

Vragen over gebruik vervuilde grond Plan Perkpolder

door Maarten Rossen op 20 juli 2017

Het belangrijkste fundament van Plan Perkpolder lijkt vervuilde Belgische grond te zijn waarmee een deel van het terrein wordt opgehoogd en wat geld moet opleveren. De PvdA-fractie maakt zich zorgen, want wanneer het project om wat voor reden dan ook stagneert of zelfs volledig stopt ligt er een bult vervuilde Belgische grond op Zeeuws bodem

lees verder »