Coalitieakkoord 2015-2019

De titel van het coalitieakkoord is 'Krachten bundelen. Perspectief voor Zeeland'.

Ons standpunt

Het nieuwe provinciebestuur wil de komende vier jaar fors inzetten op economische groei en onderwijs. Ook wordt alles op alles gezet om de wankele financiële positie weer op orde te krijgen.

Coalitieakkoord 2015-2019 ‘Krachten bundelen’

 

Nieuwsberichten over Coalitieakkoord 2015-2019

Zero-based Heroverwegen

door Anita Pijpelink op 17 maart 2016

Het fenomeen voorjaarsschoonmaak is al lang niet meer in alle huishoudens een fenomeen dat in deze tijd van het jaar nog actief wordt uitgevoerd. In mijn huishouden in ieder geval niet, zeg ik u eerlijk, maar ik herinner me dit fenomeen als kind wel. De hele woonkamer stond op zijn kop, gordijnen hingen buiten op

lees verder »

Samenwerken bij grondbeleid

door Anton van Haperen op 15 januari 2016

Het provinciale grondbeleid maakt een omslag door. Decennialang was het grondbeleid vooral een kwestie van ruilverkaveling en natuuraankopen. De daarmee verbonden programma’s naderen hun voltooiing en tegelijkertijd komen nieuwe uitdagingen, met name in het stedelijk gebied en de stadsrandzone in beeld. De kadernota maakt de indruk nog vooral vanuit de het oude beleid geschreven te

lees verder »

Coalitieakkoord

door op 10 juli 2015

Perspectief bieden voor Zeeland en haar inwoners is de kernboodschap van de nieuwe coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA. De samenleving verandert en daarmee ook de Zeeuwse samenleving. De rol van de Zeeuwse overheid wordt een andere. De komst van het internet heeft de samenleving in een netwerksamenleving veranderd. Een overheid, die meer moet

lees verder »

Ben de Reu als gedeputeerde

10 juli 2015

De PvdA- fractie stelt Ben de Reu voor als kandidaat-gedeputeerde. De heer De Reu was reeds in het voorgaande periode al lid van het college van Gedeputeerde Staten. Onder zijn gedeputeerdeschap kwam de Tour de France naar Zeeland. Afgelopen zondag werd de gedenkwaardige etappe vanuit Utrecht naar het Zeeuwse Neetje Jans gereden. Waar de wind

lees verder »