Welkom bij de PvdA Zeeland!

De PvdA kiest voor Zeeuwse kwaliteit. In Zeeland moet je prettig kunnen wonen en heb je recht op fatsoenlijk werk, prima zorg en goed onderwijs. De PvdA werkt aan aandacht en kwaliteit voor Zeeland. Dat kan alleen als die voorzieningen bereikbaar blijven. Ook in letterlijke zin moeten de voorzieningen bereikbaar zijn met goed openbaar vervoer en een tolvrije Westerscheldetunnel. De PvdA kiest voor Zeeland. U toch ook?


Bezoek aan Saeftinghe

10 juni 2017

De Statenfractie heeft zaterdag 10 juni een bezoek gebracht aan het natuurgebied rondom het Verdronken Land van Saeftinghe. Onder leiding van een professionele gids liepen de aanwezigen door de geulen, door het gras en tussen de schapen. Het Verdronken Land is een natuurgebied dat we moeten koesteren om zijn veelzijdigheid voor mens en dier. Op

lees verder »

Pont Sluiskil in de vaart houden

door Ralph van Hertum op 9 juni 2017

Vandaag is er met miljoenen euro’s gesmeten waaronder € 4,5 miljoen voor Thermphos. We komen nu met een motie die om een zeer bescheiden bedrag gaat voor het redden van de pont bij Sluiskil. € 60.000 euro verdeeld over vier jaar. Geschiedenis We beginnen met de geschiedenis van de veerpont. Voor 2011 voer Rijkswaterstaat met

lees verder »

Varend ontgassen verbieden

door Anton van Haperen op 9 juni 2017

Mijn studieboeken waren er 40 jaar geleden al duidelijk over: benzeen is een gevaarlijke stof waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Het terugdringen van de benzeenemissie was in de jaren ’90 van de vorige eeuw dan ook een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Dat is onder andere gelukt dankzij ingrijpende aanpassingen aan auto’s en

lees verder »

Verkoop Netwerkgroep DNWG

door Anita Pijpelink op 9 juni 2017

Bij de voorgenomen verkoop van DNWG, onderdeel van PZEM N.V., mogen we vandaag als Provinciale Staten wensen en bedenkingen uitspreken. Dat klinkt een beetje als ‘Zegt u het maar’ of ‘Wat wilt u dat we doen?’ Nou, was dat maar zo. Was het maar zo dat we vandaag ons wensenlijstje konden voorleggen, want dat wensenlijstje

lees verder »

Burgerparticipatie?

door Maarten Rossen op 8 juni 2017

Woensdag 7 juni 2017 mocht ik deelnemen aan de eerste van drie bijeenkomsten onder de noemer ‘Raad in beraad’. Bijeenkomsten over bestuurlijke proeftuinen in Zeeland. Plaats van handeling was het stadskantoor van de gemeente Middelburg. Buiten stond een indrukwekkende rij stokpaarden geparkeerd. Handelen Aan de hand van een tweetal fictieve gevallen werden de nieren van

lees verder »

Vergaderschema waterschapsfractie 2017

16 mei 2017

De vergaderingen van de PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen vinden plaats in het kantoor van Waterschap Scheldestromen aan de Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderingen beginnen telkens om 19:30 uur met uitzondering van die op 8 februari welke om 17:30 uur zal aanvangen. De data zijn: – Woensdag 8 februari 2017. – Woensdag 8 maart 2017. – Maandag

lees verder »

Draaipremie voor molens moet blijven

door Ralph van Hertum op 12 mei 2017

Vrijdag 12 mei 2017 heeft de PvdA vragen gesteld over de toekomst van de molens in Zeeland. In de PZC gaven molenaars aan dat de toekomst van de Zeeuwse molens in gevaar komt. Twee redenen daarvoor: geen opvolging en mogelijke afschaffing draaipremie. Over de draaipremie zijn we duidelijk: die moet blijven. De draaipremie is een

lees verder »

Motie behoud pont Sluiskil

door Ralph van Hertum op 9 mei 2017

Een van de openbaar vervoersvoorzieningen die het moeilijk heeft is de veerpont bij Sluiskil. Op een doordeweekse dag maken tussen de 200 en 300 mensen gebruik van deze voorziening die volledig door vrijwilligers wordt bemenst. De PvdA vindt dat we deze voorziening in stand moeten houden. We willen daarom 100.000 euro inzetten voor het redden

lees verder »

Vragen over regio-arrangementen cultuur

door Ralph van Hertum op 3 mei 2017

Wanneer sprake is van culturele activiteiten die voor een hele regio van belang zijn investeren gemeente(n) en provincie daar gezamenlijk in via de zogenaamde regionale cultuurarrangementen. De Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid hebben hierover onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld: 1. Welke

lees verder »

Dag van de Arbeid

door Bob van Schuylenburch op 1 mei 2017

Beste partijgenoten, We zullen aan de slag moeten om te laten zien dat onze partij voor de werknemers staat: voor eerlijk, veilig en fatsoenlijk werk. We staan voor ZZP-ers die hier zelf voor gekozen hebben en nog meer voor diegene die gedwongen zijn om in een ZZP-constructie te werken. Als ik de afgelopen jaren de

lees verder »