Nieuws

Plan Perkpolder

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Partij van de Arbeid heeft de gebiedsontwikkeling in de omgeving van Perkpolder altijd gesteund. Er lagen en liggen daar goede plannen die het verdienen om, indien technisch en financieel mogelijk, uitgevoerd te worden. De afgelopen maanden heeft de Partij van de Arbeid zich kritisch opgesteld ten opzichte van nieuwe wendingen in dit dossier. Dat had allereerst te maken met de financiële risico’s die zich vooral het laatste jaar aftekenen. Wij zijn van mening dat de aard en de omvang van deze risico’s, zoals ze vertrouwelijk met Provinciale Staten en de gemeenteraad van Hulst zijn gedeeld, ongewenst groot zijn. Vanuit deze optiek begrijpen en onderschrijven wij de wens van het college om afscheid te nemen van de huidige plannen voor het gebied Perkpolder. Daarbij blijft het voor ons wel een vraag hoe, gegeven deze conclusie, het voor de gemeenteraad van Hulst wél aanvaardbaar is om deze plannen door te zetten.

Onze kritisch houding van de afgelopen tijd werd ook ingegeven door de vrees dat in de toekomst, wanneer zich financiële tegenvallers gaan voordoen, er ingeleverd kan gaan worden op de ambities en de ruimtelijke kwaliteit van de nieuw in te richten gebieden. We komen dan met dubbel gebakken peren te zitten: financiële tegenvallers en een gebied dat niet voldoet aan de maatschappelijke behoeften en verwachtingen. Verder maakten en maken wij ons zorgen over de positie van belanghebbenden en inwoners rondom de Perkpolder. Werden en worden zij wel voldoende gehoord?

Afgelopen woensdagavond hebben wij in de Commissie Ruimte een goede discussie gehad. Wel wil ik hier nog opmerken dat de procedure zich wat ons betreft niet leent voor herhalingen. In vervolg op de commissiebehandeling hebben we gisteren een bijlage gekregen met uitgangspunten voor de onderhandelingen met de gemeente. Deze bijlage is wat ons betreft een belangrijke uitbreiding en verbetering van het voorstel. Wel valt op dat in deze bijlage (punt 5) de garantstelling wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan. De gedeputeerde verwees in de discussie in de commissie ook naar een inrichtingsplan. Ons verzoek is om dit woord hier in te voegen.

Tot slot. Op het moment dat de gemeente Hulst de enige eigenaar wordt van het project Perkpolder is zij ook als enige verantwoordelijk voor de omgang met belanghebbenden en bewoners rondom het plangebied. Het is natuurlijk vanzelfsprekend en het is misschien al vaker gezegd, maar wij vragen de gedeputeerde om de wenselijkheid van een goed communicatie met de omgeving (nogmaals) in te brengen in de komende gesprekken met de gemeente en Perkpolder B.V.

Statenlid Anton van Haperen

2 Responses to “Plan Perkpolder”

 1. Monique Aerssens schreef:

  Graag wil ik als bewoner van dit gebied weten wat mijn rechten en mogelijkheden zijn om dit belachelijke plan van de Gemeente Hulst tegen te gaan!
  Er komt geen inspraakmogelijkheid en er wordt geen nieuwe Milieu Effect Rapport opgesteld om de gevolgen op allerlei gebied (licht, geluid. stank, stof, zicht-overlast en waterkwaliteit) in te schatten en maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen voor onze gezondheid en woongenot te voorkomen!
  Wij als bewoners gaan 6 jaar lang last hebben van 27 dumpers per uur van 50 ton die alle werkdagen van 12 uur continue gelost gaan worden.
  Dan wil ik het nog niet eens hebben over de vervuilde grond die daar gedumpt gaat worden. Ik wil dat politiek Nederland wakker geschud wordt en ik wil alles inzetten om dit onzinnig plan Perkpolder doorgang te laten vinden….en waarvoor en voor wie is dit plan bestemd? Golfers die nota bene dit in Axel of Oostburg kunnen doen.
  Ik weet niet of ik bij u aan het goede adres ben maar als dit niet zo is dan bent u vast wel bereid mij te zeggen wat ik kan doen om dit schandelijk en zeer ongezond plan te laten stoppen.

  • Maarten Rossen schreef:

   Geachte mevrouw Aerssens,

   De gemeente Hulst is de overheid die over dit plan gaat. U kunt het gemeentebestuur van Hulst aanschrijven en / of of inspreken tijdens een commissievergadering.

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.