Nieuws

Vragen over regio-arrangementen cultuur

door Ralph van Hertum op 3 mei 2017

Wanneer sprake is van culturele activiteiten die voor een hele regio van belang zijn investeren gemeente(n) en provincie daar gezamenlijk in via de zogenaamde regionale cultuurarrangementen.

De Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid hebben hierover onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Welke bedragen aan provinciaal geld zijn sinds de introductie van de regionale cultuurarrangementen in 2009 naar de drie afzonderlijke regio’s gevloeid?

2. Heeft de provincie subsidieverzoeken voor regionale cultuurarrangementen uit alle dertien Zeeuwse gemeenten ontvangen voor de komende periode?

3. Om welke culturele activiteiten gaat het dan en welke subsidieverzoeken van de gemeenten zijn ingewilligd?

4. Welke criteria worden gehanteerd bij de toewijzing van subsidieverzoeken van de gemeenten?

5. Zijn er verschillen in de bereidheid van de gemeenten om samen met de provincie samen te werken? Zo ja, laat zich dit terugzien in de spreiding van de inzet van provinciaal cultuurgeld?

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.